01. om oss

Välkommen till Elplanering Sverige AB

Elplanering är ett företag som levererar kundanpassade lösningar med såväl bredd som djup i våra åtaganden.

Vi har mångårig erfarenhet inom el och tele som helhet, i alla förekommande skeden såsom utredning, projektering, kontroll, samt kostnadsstyrning.

01. om oss

Välkommen till
Elplanering Sverige AB

Elplanering är ett företag som levererar kundanpassade lösningar med såväl bredd som djup i våra åtaganden.

Vi har mångårig erfarenhet inom el och tele som helhet, i alla förekommande skeden såsom utredning, projektering, kontroll, samt kostnadsstyrning.

02. våra tjänster

Vi erbjuder bred kompetens & ett stort engagemang

Vi efterstävar långvariga, nära relationer med våra kunder och tillsammans är vår strävan att alltid nå lyckade resultat

el & telecom

projektering

kostnadsstyrning

i

utredning

kontroll & besiktning

ritningsjobb

03. projekt

Kolla in vad som är på gång eller avslutade projekt

Inom en snar framtid kommer vi kunna visa våra besökare alla våra aktuella projekt vi jobbar med, nya, pågående & avslutade.

Håll utkik!

04. referenser

Vi är stolta över våra projekt

Elplanering har genom åren skaffat sig många nöjda kunder som i sin tur har givit företaget ovärderliga erfarenheter. Vi är transparenta och duckar inte för projekt med stora utmaningar.

Att ha riktigt nöjda kunder strävar vi alltid efter. Med detta vill vi visa upp några referensprojekt som vi är extra stolta över och är värt att visa upp för dig som besökare.

Bromma Gymnasium

Beställare: SISAB

Bromma gymnasium ska byggas till med en konceptskola. För att inrymma ytterligare 350 elever. Skolan har idag en lokalkapacitet för 1200 elever som ökar till ca 1500 plus personal när konceptskolan är klar.

I samband med kapacitetökningen behöver kökets funktioner ses över, samt matsalen byggas ut. Matsalen ska anpassas för en orginisation med 1550 elerver.

Skönstaholmsskolan

Beställare: SISAB

Planerad ombyggnad preliminärt HT 2022; installationsbyten.
Projektet syftar till att öka skolans kapacitet från ca 270 elver till 392 elever.

Enskede Skola

Beställare: SISAB

Projektet ska leverera kapacitetsökning. Målet för kapacitetsökningen är 1038 elever, jämfört med dagens 912 elever.

För att möta det ökade antalet elever behöver matsalens kapacitet att utökas och behov finns även av ytterligare gymnastiksalar.

Sturebyskolan

Beställare: SISAB

Sturebyskolan är en skola för årskurs F-9 som i dagsläget inrymmer 1100 elever. De nuvarande tillfälliga lokalerna på Sturebyskolan ska ersättas med permanenta lokaler för skolverksamhet.

Detta projekt tillsammans med ombyggnationen kommer att ge skolan en permanent kapacitet på 1290 elever. Skolans matsal byggs till för att klara det utökande elevantalet.

Almåsa Konferens

Beställare: Iris Förvaltning

Almåsa Havshotell. Konferens, fest och krog i Stockholms skärgård. Projektet bestod av ombyggnation av konferensanläggningen, storkök samt hotellrummen.

Fisksätra Entré

Fastighetsägare: Stena Fastigheter AB

På norra P-plasen blandas ny bebyggelse med befintlig, vi kallar den här delen av området för Fisksätra Entré med sitt läge intill stationen. Vi planerar att bygga såväl bostads- som hyresrätter samt vara med och uppföra ett äldreboende och en förskola.

Elplanering har hjälpt till med förtätning av bostäder samt energibesparing.

Kontaktformulär

13 + 5 =

05. kontakt

Våra kontaktuppgifter

Elplanering Sverige AB befinner sig på adress:

Sankt Göransgatan 95
112 45 Stockholm

Hoppas att vi hörs!

jukka kankkunen

jukka kankkunen

VD

+46 70 934 83 75
jukka.kankkunen@elplanering.com

peder jansson

peder jansson

Vice VD

+46 70 555 23 72
peder.jansson@elplanering.com

Kontaktformulär

3 + 15 =

jukka kankkunen

jukka kankkunen

VD

+46 70 934 83 75
jukka.kankkunen@elplanering.com

peder jansson

peder jansson

Vice VD

+46 70 555 23 72
peder.jansson@elplanering.com